Lokale regler

 1. F-17 Alle veier og stier på banen (grus- eller flisbelagte veier), selv om de ikke har kunstig overflate, anses som uflyttbare hindringer, hvor fritak uten straff kan tas etter regel 16.1. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.
 2. E-11 Gjelder for en ball som treffer luftledningen ved spill av hull 13 eller 15. Slaget må annuleres og spilles på nytt. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 13.7a.
 3. A-1 Hvite staker eller gjerder definerer banens grenser.
 4. F-18 Alt utstyr ifm. fotballgolf på banen behandles som uflyttbare hindringer, hvor fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1. Fritak er ikke tillatt å bli tatt etter regel 15.2. Straff for brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Banemerking

 • Utenfor banen: HVITE staker/merker, samt gjerder
 • Grunn Under Reparasjon (GUR): BLÅ staker
 • GUR med spilleforbud: BLÅ staker med HVIT topp
 • Straffeområder er merket med RØDE staker eller RØDE merker i grunnen
 • Angitte lengder for hvert hull er til senter green fra senter utslagsområde (målestein)
 • Alle avstandsmål/distansemerker på banen er til forkant green
 • Distansemerker er nedfelt i senter av fairway, samt staker på sidene med avstandsindikatorer for:
  • GULE -> 150m
  • RØDE -> 100m