Juniorgruppa

Golf er moro og gir venner for livet! Golf er en sosial idrett som inkluderer alle uansett nivå og alder

Inkludering, mestring, trivsel, glede og utvikling er våre kjerneverdier for Juniorgruppa.

Administrasjon og koordinering av Juniorgruppa gjøres via Spond Spond kode er MHOXD

Yngre junior 9 – 13 år: «Aktiv start, lær å spille»

I denne aldersgruppen fokuseres det på basisferdigheter for idrett, samtidig som vi jobber med det golftekniske. Barna har nå utviklet evner til å samarbeide, som dras inn i treningen. All innlæring skal fortsatt skje med leken i fokus. Det er meget viktig at vanskelighetsgraden på øvelser ligger på et passende nivå da mestringsfølelsen er avgjørende for om barn skal fortsette. Individuell tilpassing er viktig da det er stor variasjon i barnas modenhet.

Eldre junior 14 – 19 år: «Lære å konkurrere og prestere»

I denne aldersgruppen vil det være stort rom for individuelle tilpasninger, målsetninger og satsning etter egne ambisjoner. Vi ønsker å bidra til å utvikle en selvstendig idrettsutøver med sterk indre motivasjon.Treningen vil bli rettet mot å prestere på golfbanen. Her skal vi begynne å høste fruktene av det grunnlaget som er skapt på tidligere nivåer. Betydningen av egen treningsdisiplin vektlegges for de ivrigste. Men vi skal ikke glemme at vi spiller fordi golf er gøy. Utviklingen skal måles ut fra en kombinasjon av spillerens egne målsetninger og de konkrete resultatene disse gir. Det er mange timers trening som skal til for å bli god, så gleden og leken er fortsatt viktig.

Oversikt over alle treningstider i sesongen 2024 finner du her • Påmelding til treninger skjer via Spond • Treninger og aktiviteter for Juniorgruppa blir publisert fortløpende på Facebook Gruppa «Kongsberg Golfklubb Junior» • Ta kontakt med pro@kongsberggolf.no for hjelp eller støtte til å komme i gang i Juniorgruppa.