Instruksjon

Bruk hjemmesidene våre til å bli kjent med tjenester og tilbud vi kan tilby deg for å mestre golf

I Kongsberg Golf tilbyr vi gruppetimer, individuelle protimer, TrackMan timer, kølletilpasning, faglige råd og 5-for-4 pakkeavtaler med pro.

Golfklubben består av alle kategorier medlemmer. Størst andel har vi av golfere med over 36 i HCP. Det er en prioritet å tilby tjenester som passer disse golferne best for å hjelpe de skikkelig i gang med å mestre golf. Derfor er det stor fokus på gruppetimer, turneringer for nybegynnere, faddergolf og andre aktiviteter som er med på å ufarliggjøre golf, og å senke terskelen for å prøve seg frem på banen.

Golf skal spilles i et trygt og godt miljø. Det er rom for å prøve seg frem og feile. Selv de beste spillerne har vært nybegynner en gang. Derfor har Kongsberg Golf ansatt en egen pro som jobber sammen med klubben med sportslig plan, målsettinger og bygging av klubb og miljø som de viktigste målene.

Vi har også en stor medlemsmasse som ønsker å jobbe målrettet med å bli bedre i golf. Både gruppetimer, pakkeavtaler og individuelle protimer er gode tilbud for disse. Spesielt ønsker vi å fremsnakke 5 protimer for prisen av 4 da dette gir trener og student mulighet til å jobbe langsiktig, målrettet og stegvis med å oppnå målene som golferen setter seg.

Uansett hvilket nivå, hvilke ambisjoner eller målsettinger du har – ikke vær redd for å ta kontakt med oss for i finne ut hvordan vi kan hjelpe hverandre med å mestre golf.

Inkludering – Mestring – Glede – Godt Miljø

– En Golfklubb For Alle