Fare for morgenfrost – Hvorfor stenger banen når det er frost?

Lurer du hvorfor banen stenges når det er frost?

Her er grunnen til at du må holde deg unna banen når det er frost (norskgolf.no, 17. oktober 2021)

Kvikksølvet er på vei nedover gradestokken i store deler av landet, og stadig flere klubber er i ferd med å stenge sine baner for sesongen.

På tampen av sesongen er det økt risiko for alvorlige gresskader der hvor klubbene og golfspillerne ikke er ekstra varsomme hvis det fortsatt er frost på banen.

Bildet (ovenfor) over viser konsekvensen av å spille golf når det fortsatt er frost ute på banen. Bildet ble tatt på en golfbane i Akershus for et par år siden, mange uker etter at en golfspiller hadde ruslet over green mens det fortsatt var frost i bakken.

Sporene var så tydelige at man kunne se hvilken skostørrelse som hadde spasert der!

– Det som skjer når du går på gress med frost, er at du knuser cellene. Du dreper gresset, og det vokser ikke tilbake igjen på lenge. Skaden kommer ikke til syne med en gang, men det kan bli veldig tydelig i dagene etterpå, forklarer Pål Melbye, anleggsansvarlig i NGF.

I følge USGA går en gruppe på fire spillere til sammen rundt 300 skritt på en green. Det kan få dramatiske konsekvenser ved lave temperaturer.

– Gresset blir mer sårbart når det er kaldt. Jo kortere gresset er, desto mer utsatt er det for skader. Derfor er greenene et belastet område. 

Melbye oppfordrer klubbene til å være forsiktige med når de tillater spillere ute på banen, men understreker at golferne også har et ansvar. Dersom man går ut sent på ettermiddagen og det blir frost når mørket nærmer seg, bør man gå av banen.

– Jeg forstår at klubbene ønsker at så mange som mulige skal få spille, og det er ingen enkel avveining å vurdere risikoen av når man skal stenge golfbanen opp mot potensielle greenfeeinntekter.

– Hvem bør ta avgjørelsen om når banen skal åpne og stenge hver sesong: klubbens daglige leder, styret eller headgreenkeeperen?

– Den som har best forutsetninger for å se konsekvensene, bør ta den endelige avgjørelsen!

Norsk Golf (2021, 17 oktober) https://www.norskgolf.no/her-er-grunnen-til-at-du-ma-holde-deg-unna-banen-nar-det-er-frost/225926

USGA – Frost Delays and Turfgrass Health – https://www.youtube.com/watch?v=zkoWWrHzuAg

Inkludering – Mestring – Glede – Godt Miljø

– En Golfklubb For Alle