GRUPPETRENINGER MED PASI STARTER OPP IGJEN 7. AUGUST

Gruppetrening i august og september // Alle gruppetreninger starter opp igjen i uke 32

For sensommer og høst har det blitt satt opp 8 treningsøkter for alle gruppene, og alle treningene starter opp i uke 32. Det er individuell oppfølging i alle gruppetimene. Derfor er gruppeinndelingen veiledende, og det er fleksibilitet for å melde seg på trening i den gruppen man føler man hører hjemme. Det er satt en begrensning på 10 personer per gruppetime. Dette er for å sørge for tilstrekkelig oppfølging og kvalitet på undervisningen. Når du har booket og betalt gruppetime, så har du også reservert plass.

Oversikt over alle treningsgruppene, temaene på treninger samt påmelding finner du her – Velkommen til trening med Pasi!

Inkludering – Mestring – Glede – Godt Miljø

– En Golfklubb For Alle