Dypvertikalskjæring av greener – Info fra Greenkeeper

Dypvertikalskjæring av greener i uke 26 – Info om greenene

Det viktige prosessen – dypvertikalskjæring av greener – gjennomføres i uke 26. Uken etter blir det vanlig gresstynning og dressing, dette gjør at greenene blir jevnere raskere. På greenen det jobbes med blir hullet satt ut.

Inkludering – Mestring – Glede – Godt Miljø

– En Golfklubb For Alle