Informasjon fra administrasjonen

Informasjon fra administrasjonen

Daglig leder v/ Gjermund Buen har etter eget ønske redusert sin stilling til 60% fra 1.1.2024.

Han har fordelt flere av sine oppgaver, og tilpasser selv sine arbeidsoppgaver etter sesongen.

Hilsen Styret i Kongsberg Golfbane

Inkludering – Mestring – Glede – Godt Miljø

– En Golfklubb For Alle