Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte 2024 – Kongsberg Golfklubb & Kongsberg Golfbane

Det innkalles herved til årsmøte i Kongsberg Golfklubb og Kongsberg Golfbane mandag 11. mars

Årsmøtet vil bli avholdt på Kongsbergs Kunnskaps- og kulturpark Krona i adresse Hasbergs vei 36 • Årsmøtet til Kongsberg Golfklubb starter kl. 18.00 Årsmøtet til Kongsberg Golfbane starter kl. 19.00 Agenda: Vanlige årsmøtesaker

Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering av årsmøte a) Godkjenning av innkalling og dagsorden/saksliste b) Valg av møteleder og referent c) Valg av to til å underskrive protokollen 3. Styrets årsberetning for 2023 4. Regnskap 2023 5. Saker fremmet fra medlemmer og styret 6. Forslag til kontingent 7. Godkjenning av budsjett og planer for 2024 8. Valgkomitéen legger frem sin innstilling

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet:

For Kongsberg Golfklubb må sendes til styret senest 26.2.2024 Sakene kan sendes til e-post klubben@kongsberggolf.no

For Kongsberg Golfbane må fremlegges for styret senest 1.3.2024 Sakene kan sendes til kontor@kongsberggolf.no

Regler for årsmøtet i Kongsberg Golfklubb: (stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.) – lovnorm (§ årsmøte) for Kongsberg Golfklubb gjelder Ved evt. spørsmål som gjelder årsmøtet for Kongsberg Golfklubb kan Thor Christian Nilsen (styreleder) kontaktes på tlf. 906 39 355 eller per e-post klubben@kongsberggolf.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på hjemmesiden senest en uke for årsmøtet.

Vi håper på godt oppmøte – Velkommen til Årsmøte 2024 • Hilsen Styrene – Kongsberg Golfklubb og Kongsberg Golfbane

Inkludering – Mestring – Glede – Godt Miljø

– En Golfklubb For Alle