KNØTTEGOLF OG JUNIORTRENING STARTER OPP IGJEN 10. AUGUST

Knøttegolf og Juniortrening // August-September // Oppstart 10. august

Knøttegolf – Barn opp til 8 år – «Aktiv start, lek og moro med golf»

Knøttegolf – Sensommer/Høst – Oppstart torsdag 10. august kl. 17.00 – Hver torsdag til og med 28. september. Det er ingen påmelding til Knøttegolf, det er bare å møte opp til treninger på torsdager fra 17.00-18.00.

Velkommen til Knøttegolf! 🙂

Juniortrening – Inkludering, mestring, trivsel, glede og utvikling

Yngre junior 9-13 år«Aktiv start, lær å spille» – Sensommer/høst – Oppstart torsdag 10. august kl. 18.00 – Hver torsdag til og med 28. september fra 18.00-19.00 – Påmelding via Spond: Kongsberg GK Junior (Gruppekode: MHOXD).

Eldre junior 14-19 år«Lære å konkurrere og prestere» – Sensommer/høst – Oppstart torsdag 10. august kl. 19.00 – Hver torsdag til og med 28. september fra 19.00-20.30 – Påmelding via Spond: Kongsberg GK Junior (Gruppekode: MHOXD).

Velkommen til Juniortrening! 🙂

Inkludering – Mestring – Glede – Godt Miljø

– En Golfklubb For Alle