LAG-NM – UTTAK AV SPILLERE

Lag-NM Herrer og Lag-NM Junior Gutter 2023

Lag-NM herrer og lag-NM junior gutter

I henhold til klubbens Sportslig plan; Kongsberg Golfklubb har som målsetning å stille lag i lag-NM for herrer og i lag-NM for junior gutter 2023 – Vi trenger dyktige og motiverte spillere på laget!

Lag-NM arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene og er forbundsturneringer. NGFs regelkort 2023 skal benyttes i alle divisjoner. Lag-NM for herrer består av divisjoner hvor høyeste divisjon heter Lag-NM, med inntil 14 lag, deretter Lag-NM 1. divisjon, med inntil 14 lag, og Lag-NM 2. divisjon med flere avdelinger med inntil 16 lag. Lag som tidligere ikke har deltatt, eller som ikke deltok foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon hvor det er ledige plasser, neste gang laget meldes på.

Lag-NM 2. div. herrer – Lørdag 22. og søndag 23. juli

Turnering er slagspillkonkurranse uten handicap. 2. divisjon spiller tre runder over to dager. Herrelaget skal bestå av minimum fire spillere, maksimum fem spillere (alle divisjoner). Samtlige spillere på et lag må ha klubben som sin hjemmeklubb. Alle spillerne på laget må være født i 2010 eller tidligere.

Spilleoppsett 2. divisjon (2 dager)
Dag 1 – Runde 1: 18 hull Foursome. Dag – 1: Runde 2: 18 hull Four-ball. Fire spillere fra hvert lag spiller i hver runde (totalt to Foursom es og to Four-balls). Dag 2 – Runde 3: 18 hull single. Fire spillere fra hvert lag spiller (de tre beste rundene teller). Lagets resultat blir dermed: sammenlagte resultat fra to Foursomes, to Four-balls samt de tre beste singlerundene.

Norges Golfforbund – Lag-NM

Uttak av spillere til representere Kongsberg Golfklubb – De viktige kriteriene for uttak til laget er:

 • Fire onsdager i forbindelse med herredag: 24. mai, 31. mai, 7. juni og 14. juni. Her må det spilles fra teebox 60 for å kvalifisere til uttak. Summen av de 2 beste rundene vil være gjeldende for uttaket. Det skal rekrutteres opptil 3 spillere fra dette kriteriet. 
 • Resultater fra nasjonale turneringer som Srixon Tour, Garmin Tour, NM osv.
 • Andre resultater regionalt, på Kongsberg golfklubb og tidligere Lag-NM erfaring
 • Styrker/egenskaper som spiller & hvordan spilleren passer inn med resten av laget og på banen turneringen spilles på.
 • Spillerens treningsinnsats og motivasjon & om spilleren er en positiv ambassadør for Kongsberg Golfklubb.
 • På uttaket vil eldre juniorer bli prioritert over eldre spillere om de øvrige kriteriene er noenlunde like.

Alle som ønsker å delta lag-NM blir vurdert, uttak av 5 spillere gjøres i samråd mellom trener (pro) og sportslig komiteen – Velkommen til å delta lag-NM kvalik!

Lag-NM Junior 1. div. gutter – Onsdag 28. og torsdag 29. juni

Lag-NM for junior arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene og er forbundsturneringer. NGFs regelkort 2023 skal benyttes i alle divisjoner. Lag-NM junior 2003 for gutter består av divisjoner med inntil 16 lag i hver avdeling hvor høyeste divisjon heter Lag-NM junior, deretter Lag-NM junior 1. divisjon med to avdelinger. Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok foregående år, plasseres automatisk i 1.divisjon der det er ledig plass.

Turneringene er slagspillkonkurranse uten handicap. 1. divisjon junior spiller tre runder over to dager. Guttelaget skal bestå av minimum fire spillere, maksimum fem spillere. Samtlige spillere på et lag må ha klubben som sin hjemmeklubb. Alle spillerne på laget må være født i 2004-2010.

Spilleoppsett 1. divisjon junior (2 dager)
Dag 1 – Runde 1: 18 hull Foursome. Dag 1 – Runde 2: 18 hull Four-ball. Fire spillere fra hvert lag spiller i hver runde (totalt to foursomes og to Four-balls). Dag 2 – Runde 3: 18 hull single. Fire spillere fra hvert lag spiller (de tre beste rundene teller). Lagets resultat blir dermed: lagets sammenlagte resultat fra to Foursomes, to Four-balls samt de tre beste singlerundene.

Norges Golfforbund – Lag-NM Junior

Uttak av spillere til representere Kongsberg Golfklubb – De viktige kriteriene for uttak til laget er:

 • Spillerens treningsinnsats og motivasjon & om spilleren er en positiv ambassadør for Kongsberg Golfklubb.
 • Spillere som har et eierskap til egen utvikling.
 • Resultater fra nasjonale turneringer som Narvesen Tour, Srixon Tour, Garmin Tour, NM osv.
 • Resultater fra turneringer på Kongsberg golfklubb.
 • Styrker/egenskaper som spiller & hvordan spilleren passer inn med resten av laget.

Alle juniorer som ønsker å delta blir vurdert, uttak av 5 spillere gjøres i samråd mellom trener (pro), sportslig komiteen og junior komiteen.

Ved eventulle spørsmål, ta kontakt med: Pasi Lötjönen (Pro), tlf. 900 68 178 eller Håvard Ødegård (Sportslig komite), tlf. 416 99 275.

Inkludering – Mestring – Glede – Godt Miljø

– En Golfklubb For Alle