NY HJEMMESIDE

Vi har fått ny hjemmeside!!

Den nye hjemmesiden har et nytt design og innhold. I tillegg er det funksjonalitet for å reservere og forhåndsbetale gruppetimer og andre tjenester via hjemmesiden.

Inkludering – Mestring – Glede – Godt Miljø

– En Golfklubb For Alle