ROTARY KONGSBERG SKAL BESØKE BANEN 21. AUGUST

Kongsberg Rotaryklubb skal besøke Kongsberg Golf mandag 21. august

Medlemmene i Rotary Kongsberg har blitt invitert til Kongsberg Golfbane mandag 21. august kl. 18.00-20.00.

Aftenen byr på to aktiviteter: En praktisk innføring i golf – Denne aktivitet foregår ute og varer ca. halvannen time. «Alle typer slag – Veiledning og praktiske øvelser». Informasjon om klubben og banen – «På Klubbhuset – informasjon om klubben og dens virke.» Det serveres kaffe og kake. Alle aktivitetene blir arrangert av Golf Pro Pasi Lötjönen.

Det vil være mye aktivitet på banen denne kvelden – Vi håper at alle viser hensyn til våre gjester på treningsområdene.

Vi ønsker medlemmer i Rotary Kongsberg og ledsager velkommen til aktivitetskveld på Kongsberg Golf!

Informasjon om Kongsberg Rotaryklubb: Rotary Kongsberg

Inkludering – Mestring – Glede – Godt Miljø

– En Golfklubb For Alle