SOMMERPAUSE – PRO-TJENESTER – 1.-17. JULI

Pro-tjenester tar en liten sommerpause 1.-17. juli

Golfbox vil være åpen for protimer igjen fra tirsdag 18. juli. Knøttegolf, Junior- og Gruppetreninger starter opp igjen i august – Treningsplan og tema oversikt for treninger i august-september legges ut i slutten av juli.

Kølleverksted – grep & køllereparasjon – Ta kontakt med Proshop.

Inkludering – Mestring – Glede – Godt Miljø

– En Golfklubb For Alle