Gruppetreninger i sesongen 2024 starter opp 2. mai

Gruppetrening i mai og juni 2024 «Hele klubben trener»

For mai og juni har det blitt satt opp 7 treningsøkter for alle gruppene Juniorer og elitegruppa starter 2. mai og medlemstrening «Hele klubben trener» (handicap gruppene; 9-18, 19-36 og 37-54) starter mandag 6. mai.

Mandager kl. 18.30-20.00 reserverer vi alle våre treningsområder til vår nye treningskonsept «Hele klubben trener» -Her vil våre nye medlemmer og våre erfarne golfere trene samtidig og sammen! Påmelding til treningskveldene på mandager er satt opp per handicap gruppa, men gruppeinndelingen veiledende. Det er fleksibilitet for å melde seg på trening i den gruppen man føler man hører hjemme og hvor det eventuelt er ledig plasser – som vanlig er det individuell oppfølging i alle gruppetimene! Det er satt en begrensning på 10 personer per gruppetime/handicap kategori. Dette er for å sørge for tilstrekkelig oppfølging og kvalitet på undervisningen Når du har booket og betalt gruppetime via hjemmesiden, så har du også reservert plass.

Oversikt over alle treningsgruppene, temaene på treninger, coaching plan samt påmelding finner du her Velkommen!

Inkludering – Mestring – Glede – Godt Miljø

– En Golfklubb For Alle