Saksliste årsmøte 2024 – Kongsberg Golfbane SA

Saksliste – Årsmøte 2024 – Kongsberg Golfbane SA

Som tidligere annonsert vil Kongsberg Golfbane SA og Kongsberg Golfklubb ha årsmøte mandag 11. mars.

Årsmøtet vil bli avholdt på Kongsbergs Kunnskaps- og kulturpark Krona i adresse Hasbergs vei 36 • Årsmøtet til Kongsberg Golfklubb starter kl. 18.00 Årsmøtet til Kongsberg Golfbane SA starter kl. 19.00 Alle klubbens medlemmer ønskes velkommen!

Saksliste årsmøte 2024 – Kongsberg Golfbane SA

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Godkjenning av saksliste

Sak 3: Valg av ordstyrer

Sak 4: Valg av referent

Sak 5: Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll

Sak 6: Årsberetning og regnskap

Sak 7: Budsjett for inneværende år til orientering

Sak 8: Innkomne saker

Sak 9: Valg av styreleder            

Sak 10: Valg av styre

Sak 11: Valg av valgstyre

Velkommen til Årsmøte 2024 • Hilsen Styret – Kongsberg Golfbane SA

Inkludering – Mestring – Glede – Godt Miljø

– En Golfklubb For Alle